Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/5/a/5a5590e7-70be-4fd6-81da-7cecd2e049fd/stelaklusova.sk/web/wp-config.php on line 76

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/5/a/5a5590e7-70be-4fd6-81da-7cecd2e049fd/stelaklusova.sk/web/wp-config.php on line 77
Image medicine

Stela Klusová                                      "ŽITE  S  ENERGIOU"   

                                                                                                               - Učím sa od najlepších vo svete -

                              Bian Que

image medicine

                            Xu Mingtang

kvantova fyzika
liečenie
Image medicine
seknutie v križoch

Olga Markovna Smirnova

seknutie
certifikát image medicine
image liečenie
liečenie image medicine
liečenie image medicine
cchi-kung

Zhenya Tertychniy

Image medicine 

Image medicine (IM) je staroveká veda, ktorej vznik sa datuje pred cca 7000 rokmi.

Za jej otca sa považuje Bian Que, ktorý keď pozrel na pacienta,  poznal spletité detaily  choroby, ktoré sú za hranicami chápania moderných ľudí. Ako by inak mohol len obyčajným pohľadom preniknúť kožou, odhaľujúc celé telo pacienta?

         Na jeho odkaz v súčasnosti nadväzuje hlavný predstaviteľ Image medicine - profesor Xu Mingtang, prezident pekingského a amerického medicínskeho inštitútu Kundawell, veľmajster čung jüan čchi-kungu.

Národy žijúce v rôznych historických obdobiach odhaľovali na základe vlastných skúseností koncepčný liečebno-diagnostický systém. V Číne sa tento zachoval v prakticky nezmenenej podobe, z čoho vychádza aj dnešná Image medicína (medicína obrazov mysle).

Profesor Xu Mingtang za vyše 20 rokov výskumu v tejto oblasti vypracoval základy teórie, diagnostiky a liečenia, ktoré veľmi efektívne pomáhajú pri odstránení mnohých zdravotných problémov. Image medicine sa zameriava na reguláciu ľudskej bytosti ako celku. Profesora  Xu Mingtanga pozvali do kongresu USA, kde prezentoval výsledky svojich výskumov a ich pozitívny vplyv na ľudský organizmus.

Image medicine pozerá na ľudský organizmus ako na jeden celok, skladajúci sa z fyzického tela, energetickej časti a informačnej (spirituálnej) zložky, ktoré sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Liečenie pôsobí komplexne na všetky oblasti ľudskej bytosti, pričom sa nezameriava na potlačovanie symptómov, ale smeruje k liečeniu samotnej podstaty ochorenia. Výsledky liečenia použitím postupov Image Medicine ukazujú, že má čo povedať najmä pri diagnózach, ktoré sú západnou medicínou hodnotené ako neliečiteľné.

Viď napr. úspešné vyliečenie Crohnovej  choroby u Ms. Mary Bush,  z rodiny bývalého amerického prezidenta profesorom Xu Mingtangom.

Slovo "obraz" v Image Medicíne znamená abstraktný, priehľadný odraz vnútorných orgánov a ich stavu. Anatomický pohľad je len jeden pohľad na ochorenie (iba na telo). Image medicine sa pozerá na človeka ako celok, teda aj na energetickú a informačnú zložku.

Zároveň je potrebné dodať, že liečenie prostredníctvom Image medicine je bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.

Použitím natrénovanej uvoľnenej mysle je terapeut schopný diagnostikovať pacienta a to tak, že vidí nielen obraz toho čo nie je v ľudskom tele v poriadku, ale vie určiť hlavne príčinu jeho ochorenia.

Image terapeut musí mať rozvinuté zdravé telo, cítenie v rukách, ale hlavne pokojnú myseľ.

Človek má denne okolo 50 000 myšlienok a pri terapii prostredníctvom Image medicine je potrebná maximálne koncentrovaná pokojná myseľ. K tejto koncentrácii mi pomáha dennodenné cvičenie čchi-kungu.

Image medicína je celostným systémom. Integruje zároveň najnovšie poznatky modernej medicíny, prírodnych vied a  kvantovej fyziky.

Človek ako ľudská bytosť má fyzické telo, energiu a ducha (informáciu). To znamená, že ochorenia môžu vzniknúť na fyzickej, energetickej, informačnej úrovni alebo ich kombináciou (spolu 7 základných typov chorôb). Z toho vyplýva aj sedem spôsobov liečenia.

Napr. na fyzickej úrovni vidíme prejav ihneď - zlomenina, popálenina ap...

Príklad ochorenia na energetickej úrovni - vnútri tela je príliš veľa chladu a v prípade,

ak sa hneď neodstráni, tak sa môže prejaviť na fyzickej úrovni ako nachladenie, sople, či nádcha.

Na informačnej úrovni (duchovnej) sa problém viaže hlavne k emóciam, vzťahom.

Prehľad zdravotných problémov, pri ktorých efektívne pomáha Image Medicine: chronická bronchitída, astma, chronický zápal obličiek, hernia disku-vyklenutie medzistavcovej platničky v rôznych oblastiach chrbtice, spánková apnoe, impotencia, chronické zápalové ochorenia pohlavných orgánov, cysta na vaječníku, ženská a mužská neplodnosť, chronický zápal žalúdka a čriev, Crohnova choroba, ochorenia očí, vysoký krvný tlak, zmeny srdcového svalu v dôsledku zástavy srdca, arterioskleróza, ischemická choroba srdca, nedostatočné krvné zásobenie mozgu, srdcová arytmia, lymfóm.

Viac informácií môžete nájsť na:

https://kundawell.com/en/

http://www.zyq.sk/image-medicine

https://www.youtube.com/watch?v=tlQ2I7BYAKo

,