Stela Klusová                                      "ŽITE  S  ENERGIOU"   

                                                                                                               - Učím sa od najlepších vo svete -

 

Image medicine                                                                                                      -  110

Bowenova technika + časť z Image medicine                                                     -   70

Myofasciálny release    +   Bowenova technika                                                  -   50

Kraniosakrálna Biodynamika (30 min.)                                                               -   40

 

(vzhľadom na náročnosť ošetrenia Image medicine pracujem s max. 2 klientami denne)

seknutie v krížoch